Kuivaus, kalanterointi ja rullaus

Telat, telapinnat, telahuollot
Pinnoitukset ja hionnat
· Nanotec- kalanterin komposiittipinnat
· Volframikarbidi, keraamiruiskupinnoitukset
· Kumi ja polyuretaani
· Nostick H -pinnoitus likaantumista vastaan
Johtotelat
Tambuuritelat

Mittarit kuiva-ainepitoisuuden mittaamiseen

Kaavarinterät
Kaavarin rungot ja pitimet
· Oskillaattorit
Kuormitusletkut

Grubbens – Pulpperit ja pulpperien uusinnat
· Energiansäästö

 

Telojen kovakromaukset

TUSA tambuurin vaihtolaitteet

Rullaimet

 

Hiilikuitutelat
· Kireydenmittaustelat
· Johtotelat
· Prosessitelat
Hiilikuiturungot

Käyttöturvallisemmat happo- ja emäspesuaineet
· Vaahdotus
Puhdistuspalvelu

KSD – Krafft Steel Dryer, kuivatussylinterit.
Markkinoiden kevyin ja nopein à energiansäästö
Q-A-C, Quiet As Carbon, sisäsorvatut telat
VAC-telat
Kalanterin telat
Rullaimen telat
Tampuuritelat

Päänvientiköydet
Köysipyörät
Köyden liitoslaitteet
Kelavaunut

 

Kuormitusletkut
Köysikoulutukset
Köysikiertojen auditointi
Kaavariauditoinnit
Terien hyllytyspalvelu
Kuivajääpuhdistukset
· Huom! Paloturvallisuus kuivatusosalla