Pintaliimaus ja päällystys

Mittarit kuiva-ainepitoisuuden mittaamiseen

 

Päällystysterät
· Volframikarbidi
· Keraami
· Peltiterät ja kärkikarkaistut
Patoterät

Grubbens – Pulpperit ja pulpperien uusinnat
· Energiansäästö

 

Johtotelat
Ohjaustelat
Kulmatelat
WSR – Wire Stabilisation Roll
Q-A-C, Quiet As Carbon, sisäsorvatut telat

Hiilikuitutelat
· Kireydenmittaustelat
· Johtotelat
· Prosessitelat
Hiilikuiturungot

Käyttöturvallisemmat happo- ja emäspesuaineet
· Vaahdotus
Puhdistuspalvelu

Korkea- ja matalapainesuuttimet
· Vaihtopalvelu
Köysikoulutukset
Köysikiertojen auditointi
Asemien kuivajääpuhdistukset

 

Telat, telapinnat, telahuollot
Pinnoitukset ja hionnat
· Volframikarbidi, keraamiruiskupinnoitukset
· Kumi ja polyuretaani mm. asemien vastatelat
· Nostick H -pinnoitus likaantumista vastaan
Johtotelat

Päänvientiköydet
Köysipyörät
Köyden liitoslaitteet
Kelavaunut