Viira- ja puristinosa

Hiilikuitutelat
· Kireydenmittaustelat
· Johtotelat
· Prosessitelat
Hiilikuiturungot


Kaavarinterät
Kaavarin rungot ja pitimet
· Oskillaattorit
Kreppausterät
Kuormitusletkut

Päänvientiköydet
Köysipyörät
Köyden liitoslaitteet
Kelavaunut

Johtotelat
Ohjaustelat
Kulmatelat
WSR – Wire Stabilisation Roll
Q-A-C, Quiet As Carbon, sisäsorvatut telat

Käyttöturvallisemmat happo- ja emäspesuaineet
· Vaahdotus
Puhdistuspalvelu

Grubbens – Pulpperit ja pulpperien uusinnat
· Energiansäästö


Märkäviirat
Formeritelojen sukat
Teollisuustekstiilit

Telat, telapinnat, telahuollot
Pinnoitukset ja hionnat
· Volframikarbidi, keraamiruiskupinnoitukset
· Kumi ja polyuretaani
· Nostick H -pinnoitus likaantumista vastaan
Maxidry –puristimen imutelat
Johtotelat

Suihkuputket
Koneen nopeuteen synkronoidut oskillaattorit
Myös oskillaattorihuollot Masspapin kautta


Mittarit viiraosan kuiva-aine pitoisuuden mittauksiin
Mittari puristimen jälkeisen kuiva-aine pitoisuuden mittaamiseen
Automatisoitu mittari huopien mittaamiseen

Kuormitusletkut
Korkea- ja matalapainesuuttimet
· Vaihtopalvelu
Köysikoulutukset
Köysikiertojen auditointi
Kaavariauditoinnit
Terien hyllytyspalvelu
Kuivajääpuhdistukset