Vedenkäsittely, massan valmistus ja kuiduntalteenotto

VTA | We Clean Water

Ainutlaatuiset jätevedenpuhdistamoille suunnitellut vedenpuhdistuskemikaalit

VTA Nanocarbon® - Vaihtoehtoinen 4. vaiheen puhdistus

Haitta-aineiden, lääkejäämien ja mikromuovien poistoon. Nanocarbonin avulla voidaan välttää investointikustannuksiltaan ja käyttökustannuksiltaan kalliit neljännenpuhdistusvaiheen ratkaisust, kuten otsonointi ja aktiivihiilisuodatus.
 • Poistaa yli 80% vaadituista haitta-aineista
 • Poistaa yli 99% mikromuoveista
 • AOX - yhdisteiden poisto jopa 93%
 • Jopa 30% säästö ilmastusenergiasta
 • Nopeuttaa lietteen laskeutumista jälkiselkeytyksessä

VTA Nanofloc® - nanoteknologiaa jätevedenpuhdisukseen

Parantaa lietteen laskeutuvuutta, laskeutumisnopeutta ja lieteindeksiä jopa erittäin pienellä annostuksella

 • Luo erittäin tiiviitä ja vahvoja flokkeja ennätysajassa.
 • Mikrohiutaleiden ja suspendoituneen kiintoaineen tehokas sitominen
 • Jälkiselkeytykseen toiminnan parantuminen korkeidenkin kuormitusten aikana
 • COD:n ja BOD:n tehokas pienentäminen
 • Fosforin ja typen poisto
 • Auttaa hajottamaan epäpuhtauksia, vähentää mikropollutanttien pääsemistä luontoon
 • Poistaa ja ennaltaehkäisee rihmaisia bakteereja
 • Pienentää ilmastuksen energiankulutusta
 • Nostaa lietteen kuivauksen kuiva-ainepitoisuutta ja vähentää polymeerin tarvettta

VTA Calcoferrit®

VTA Calcoferrit®, yksinkertainen, tehokas ja orgaaninen hajunpoistoaine, estää biogeenisen rikkihapon muodostumisen, joka johtaa korroosiovaurioihin viemärijärjestelmässä. Tämä voi vähentää huollon ja korjauksen kustannuksia huomattavasti. Paras valinta H2S ongelmiin

 • Poistaa muodostuneet rikkivetykaasut ja estää niiden muodostumisen estämällä anaerobisen olotilan
 • Calcoferrit® optimoi jäteveden laadun: Kalsiumpitoisuus stabiloi flokkia ja tukee puhdistamon biologisia prosesseja.
 • tehokas kaikkialla, missä hajuja muodostuu ja vapautuu.
 • Jopa 40% tehokkaampi kuin perinteiset tuotteet
 • Ehkäisee korroosiota ja vähentää siten viemäriverkoston ylläpitokustannuksia.

VTA Biosolit®

Fosforin saostus, rikin sitominen, kompaktin, vakaan flokin muodostuminen ja lietteen kuormitus – nämä kaikki ovat mahdollisia VTA Biosolit®:lla, täydellinen all-in-one-ratkaisu jätevesien käsittelyyn.

 • VTA Biosolit® sisältää helposti saatavilla olevan ulkoisen hiilenlähteen, mikä parantaa denitrifikaatiokykyä. Rihmamaiset bakteerit – hallitaan tehokkaasti ja tuotteeseen sitoutuu hajuaineita (rikkiyhdisteitä).
 • VTA Biosolit® varmistaa kompaktin flokin muodostumisen luonnollisesti uusiutuviin perusmateriaaleihin perustuvan orgaanisen, täysin bioyhteensopivan varauksenkantajan ansiosta. Se parantaa huomattavasti lietteindeksiä ja lisää sedimentaationopeutta.
 • VTA Biosolit® toimii bioaktivaattorina puhdistamossa. Se stimuloi aktiivilietteen biokenoosissa olevia mikro-organismeja aktiivisemmin ja lisää merkittävästi niiden hajoamiskykyä
 • VTA Biosolitin® itsesäätyvä puskurijärjestelmä varmistaa erinomaisen flokkivakauden. Se tulee liukoisessa muodossa ja on siksi saatavilla välittömästi. Riittävä puskurivaikutus on välttämätön optimaalisen kalkki-hiilihappotasapainon saavuttamiseksi. Jos pH-arvo vaihtelee hurjasti, on olemassa nitrifikaatiohäviön, flokkien hajoamisen ja lietteen ulosvirtauksen vaara. VTA Biosolit® lisää puskurikapasiteettia ja soveltuu siksi erityisen hyvin käytettäväksi pehmeässä vedessä.

VTA Biosolit® sitoo jätevedenpuhdistamolla biologisessa hajoamisprosessissa syntyvää CO2:ta, jotta se ei pääse karkaamaan ilmakehään.

VTA Hydroprompt® FORTE

Viruksia ja antibioottiresistenttejä bakteereja vastaan jätevedenpuhdistamoiden jälkiselkeytyksessä

Katso lisää: Youtube - VTA Hydroprompt® FORTE

Puhdas vesi tarkoittaa terveellistä elämää.

Tämä VTA:n omien laboratorioiden monitoimijärjestelmätuote on parannettu lisäominaisuuksilla, jotka varmistavat erittäin tehokkaan saostuksen ja flokkuloinnin.

 • VTA Hydroprompt® FORTEa käytetään jäteveden käsittelyyn jälkiselkeytyksen tulovirtaukseen.
 • Mikrobiepäpuhtaudet (esimerkiksi patogeenit ja moniresistentit bakteerit) poistetaan tehokkaasti vesifaasista.
 • Erityisesti kehitetty koostumus varmistaa, että biologisessa prosessissa ei kuitenkaan ole haitallisia vaikutuksia mikro-organismeihin.
 • Tehokas bakteerikuorman vähentäminen pienilläkin annosmäärillä
 • Suspendoituneen aineen parantunut laskeutuvuus/sedimentaatiokäyttäytyminen
 • Tehokas flokkulaatio – vakaan makroflokin muodostuminen
 • Lisääntynyt sedimentaationopeus ja näkyvyyden syvyys
 • Luotettava fosfaatin poisto
 • Saostusaineen kulutuksen vähentäminen
 • Ilmassa olevien epäpuhtauksien vähennys parantaa työturvallisuutta

Innovatiivinen, monikäyttöinen tuote poistaa taudinaiheuttajat jätevedestä. Bakteerien vähennys yli 95 prosenttia – sama koskee antibioottiresistenttejä taudinaiheuttajia!

COVID-19-pandemian vuoksi jätevesien saastuttamisesta taudinaiheuttajilla on tulossa tärkeä kysymys myös koko yhteiskunnalle. VTA Group on tietoinen tästä vastuusta ja on käsitellyt tällaisia ongelmia jo useiden vuosien ajan. Laaja tutkimus- ja kehitystyö on tehty VTA Hydroprompt® FORTE -tuoteinnovaatioksi, jolla on ainutlaatuiset ominaisuudet ja jotka nyt vahvistuvat myös käytännössä.

VTA annostelutekniikka - Eurodos

Polymeerien liuotusasema

 • Eurodos:in ydinosaamista ovat täysautomaattiset polyelektrolyyttien käsittely- ja annostelujärjestelmät.
 • Sopii sekä jauhe- että nestetiivisteeksi
 • Järjestelmien erinomainen tehokkuus takaa erittäin taloudellisen kulutuksen
 • Optimaalinen kypsymisaika on taattu
 • Juomavettä ei tarvita
 • "Avaimet käteen" -ratkaisut pyynnöstä
 • Erikoispalvelut räätälöidään juuri sinulle

Erikoisratkaisut
Joustavuus on vahvuutemme. Hoidamme kaikki käyttäjiemme huolenaiheet nopeasti ja helposti luomalla yksilöllisiä, kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisesti asiakkaiden tarpeisiin. Lyhyet toteutusajat takaavat nopean käytettävyyden ja toimintavalmiuden.

Varastosäiliöt

 • Turvallisuus on meille tärkeää. Eurodos:in varastosäiliömme tekee saostusaineiden tarkasta käsittelystä nyt entistäkin mukavampaa.
 • Kaksiseinäiset pyöreät PE-100-säiliöt, joiden tilavuus on jopa 50 kuutiometriä
 • Mitoitettu täsmälleen asiakkaan tarpeiden mukaan
 • PLC-ohjaus kustannusoptimoitua annostelua varten (valinnainen)
 • Suunnittelu ja tuotanto suoritetaan asiantuntijalausunnoilla sopivuuden määrittämiseksi vesilain tai tyyppihyväksynnän mukaan
 • Kaikki WHG:n mukaiset turvalaitteet (säiliöiden, pumppujen ja annostelulinjojen ylitäyttösuoja ja vuodonvalvonta), mukaan lukien sifonin suojaventtiili
 • Pumput johtavilta valmistajilta (Grundfos, Prominent jne.)

Annosteluasemat

Joustavuus on vahvuutemme. Jokainen annosteluasema on valmistettu juuri sinun ideoidesi mukaan ja lyömättömällä hinta-laatusuhteella.

 • Mitoitettu täsmälleen asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Versio, jossa lianerottimet, huuhteluliitännät, turvaohitus, kalvotiiviste
 • Vaihtoehtoisesti sähköliitännällä koko järjestelmän automaattista ohjaamista varten
 • Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen
 • Pumput, venttiilit, liittimet, anturit, asennusmateriaalit johtavilta valmistajilta (Grundfos, Prominent, Georg Fischer, ASV Stübbe jne.)

AKW – Amberger Kaolinwerke

 • Täyteainekaoliinit

ADSF

 • Sihtikorit
  • Lanka, rako, profiloidut
  • Lähes kaikki mallit saatavilla
 • Sihtilevyt
 • Valmistus yli 35 vuoden kokemuksella

AME

 • mikroaaltoteknologialla toimiva anturi sellunkuivatuskoneille radan kuiva-aine pitoisuuden mittaamiseen

Cellwood

 • Algas - rumpusuodatin
  • vedensuodatukseen, superkirkas suodos
  • Kuiduntalteenottoon
  • Saostus
 • Grubbens
  • Vaaka- ja horisontaalipulpperit
  • Pulpperien uusinnat à energiansäästö!
  • Rejektinerottimet, MC-pumput,
  • korkeasakeuspuhdistimet, kuiduttimet
 • Krima
  • Dispergaattorit
  • Ruuvipuristimet

Hotter - pesukemikaalit ja vaahtopuhdistukset

 • Tehokkaat mutta turvalliset happo ja emäspesuaineet Itävallasta
 • Parempi käyttöturvallisuus, ei syövytä ihokontaktissa
 • Luokittelematon emäspesuaine öljynpoistoon
 • Happopesuaine kalkin ja kalsiumkarbonaattien yms. mineraalien poistoon
 • Monikäyttöisempiä, kuin perinteiset pesukemikaalit
 • Erinomaista jälkeä vaahdotuksella
 • Ei vahinkoa kudoksille
 • Pesupalvelu

Kuivajääpuhdistukset - Dry Ice Finland

 • Turvallinen, tehokas ja monipuolinen puhdistusmuoto
 • Desinfioiva puhdistusmenetelmä
 • Puhdistuskohteet kuivajäälle ovat lähes rajattomat:
 • Telat
 • Moottorit
 • Koneet ja laitteistot
 • Tankit, tuotantotilat, koneen osat ja rungot,
 • Kuljettimet jne. letkuineen ja sähkölaitteineen turvallisesti ja tehokkaasti puhtaaksi.

Masspap

 • Teräpitimien kuormitusletkut
  • Letkut kaikkiin koneen positioihin
 • Suihkuputkien korkea ja matalapainesuuttimet
  • Kompaktimalliset rubiinisuuttimet
  • Suutinkartoitukset ja suuttimien vaihdot
 • Köysikoulutukset
 • Köysikiertojen auditointi
 • Kaavariauditoinnit
 • Terien hyllytyspalvelu

Metrans

 • Sellupaalien automaattinen langanpoisto
 • Kierrätyskuitupaalien automaattinen langanpoisto

Nippon Filcon Fabrics

 • DNT viirat

Simeoni

 • Vedenkäsittelyjärjestelmät paperiteollisuuteen yli 40 vuoden kokemuksella, yli 1000 asennusta ympäri maailman
  • Prosessivesien puhdistus
  • Puhdistetun veden uudelleenkäyttö --> VEDENSÄÄSTÖ!!
 • Easyfloat - DAF flotaatioyksiköt
  • Zero Velocity toimintaperiaate
 • Kuiduntalteenotto
 • Energiansäästöt
 • Erittäin vähäinen kunnossapidon tarve
 • Itsepuhdistuva vedensuodatin, Filter Trenner
 • Easytrap - veden karkeaseulonta

Telat sellunkuivauskoneille

FWT - hiilikuitutelat ja telapinnat

 • Kireydenmittaustelat
 • Johtotelat
 • Prosessitelat
 • Hiilikuiturungot
 • Huoltopalvelu

Krafft Walzen - uudet telat

Huippulaatuiset saksalaiset terästelat

 • KSD – Krafft Steel Dryer kuivatussylinteri
  • Markkinoiden kevein ja nopein → Energiansäästö
 • Q-A-C – Quiet as Carbon sisäsorvatut telat
  • voidaan ajaa jatkuvasti puolikriittisellä ajoalueella
 • Rintatelat, vetotelat, vac-telat, johtotelat, rullaimen rummut, tampuuritelat, jne.
 • Kaikki telapinnat saatavana
 • Täyden palvelun telasuunnittelu
 • Huolto

Sti Surface Hartchrom

 • Kromaukset
 • Kaikki telakoot onnistuvat
 • Sveitsiläinen alan huippuosaaja

TecnoCaucho - Telat ja telapinnat

 • Uudet telat
 • Pinnoitukset ja hionnat
  • Volframikarbidi ja keraamiset ruiskupinnoitukset
  • Nostick H antistaattinen pinta helposti likaantuviin kohteisiin
  • Johtotelat