Ympäristövastuullisuus

Ympäristöstä huolehtiminen on meille tärkeää ja haluammekin auttaa asiakkaitamme parantamaan ympäristövastuullisuuttaan tarjoamalla heille kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluja.

Toimipaikkamme sijaitsee Kymijoen lähellä, joten vesi on meille elementtinä aktiivisesti läsnä. Tarjoamme laadun kannalta kompromisseitta toteutettuja ratkaisuja energiatehokkaampaan ja laadukkaampaan vedenkäsittelyyn. Vedenkäsittelyn ratkaisujemme avulla asiakkaillamme on mahdollisuus vähentää vedenkulutusta ja palauttaa puhdistettu vesi puhtaampana takaisin luontoon

Valikoimastamme löytyy energiatehokkaita ratkaisuja, kuten energiatehokkaat pulpperit alan kärkivalmistajalta Cellwoodilta.

Valikoimaamme kuuluvien VTA:n jätevedenpuhdistukseen suunniteltujen kemikaalien ansiosta jätevedenpuhdistamoilla saadaan enemmän kiintoainetta ja ravinteita pois luontoon palautettavasta vedestä, mikä vehentää vesistöjen rehevöitymistä ja ympäristökuormitusta. Niillä voidaan myös vähentää ilmastuksen energiankulutusta jopa 30 prosenttia, pienentää merkittävästi raskasmetallipäästöjä ja haitta-aineiden päätymistä vesistöön.

Laadukkaiden käyttötarvikkeidemme avulla voidaan parantaa resurssitehokkuutta ja pienentää materiaalikulutuksesta johtuvaa ympäristökuormitusta.

Tarjoamamme kuivajääpuhallus on ympäristöystävällinen puhdistusmenetelmä lähes rajattomiin kohteisiin teollisuudessa ja sen ulkopuolella. Itse valmistamamme kuivajää tehdään teollisuudesta kerätystä hiilidioksidista. Moottorien kuvajääpuhalluksella saadaan moottorien energiatehokkuutta parannettua. Kuivajääpuhalluksen avulla saavutetaan merkittäviä vähennyksiä puhtaan juomaveden tuhlaamisessa sekä jätevesien, pesuaineiden ja kemikaalien vähentämisessä.